Styreprotokoller

Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, jf. lov om Statens pensjonskasse § 46.

Sikringsordningen skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen.

Protokoll fra styremøter i Sikringsordningen:

Eldre protokoller:   2008   –   2009   –   2010