Revidert brukerhåndbok 29.02.2018

Brukerhåndboken for avtalepartene i Overføringsavtalen har blitt revidert og godkjent på styremøtet 28.02.18.

Det er hovedsakelig gjort redaksjonelle og språklige endringer, med unntak av kapitlene 3 og 5. Eksisterende kapittel 7 bestående av prinsippvedtak, er tatt ut og flyttet til kapitler der de hører hjemme.