Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for Overføringsavtalens sikringsordning ivaretas ved at det kjøpes sekretariatstjenester av Pensjonskontoret – www.pensjonskontoret.no

Sekretariatet består av:

Daglig leder
Anne Karin Andreassen
E-post:     aka@sikringsordningen.no
Telefon:    928 95 973

Administrasjonsmedarbeider
Harald Richard Christiansen
E-post:     hrc@sikringsordningen.no
Telefon:    950 40 480

Administrasjonsmedarbeider
Anne-May Lien
E-post:      aml@sikringsordningen.no
Telefon:     405 10 464

Skretariatet har følgende oppgaver:
a) behandle saker vedrørende innkreving av årlig tilskudd, tilknytningstilskudd og avviklingstilskudd til Sikringsordningen i samsvar med vedtekter for Sikringsordningen, Overføringsavtalen og instruks fra styret,
b) behandle krav om dekning fra Sikringsordningen etter instruks fra styret,
c) innkalle og forberede saker til styremøter,
d) utarbeide årsberetning og årsregnskap, som behandles av styret.