Vedtekter

Det er styret i Overføringsavtalens Sikringsordning (Sikringsordningen) som vedtar endringer i vedtektene. Før slike endringer får virkning skal de godkjennes av departementet. De første vedtektene for Sikringsordningen ble godkjent av Fornyings- og administrasjonsdepartementet den 18.08.08, og trådte i kraft 20.08.2008. De nyeste endringene ble godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet den 19.09.2017.

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ASD 19.09.2017

Tidligere versjoner:

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 07.08.2015

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 24.03.2014

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 18.08.2008

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 09.09.2008.