Vedtekter

Det er styret i Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) som vedtar endringer i vedtektene. Før slike endringer får virkning skal de godkjennes av departementet. De første vedtektene for Sikringsordningen ble godkjent av Fornyings- og administrasjonsdepartementet den 18.08.08, og trådte i kraft 20.08.2008. De nyeste endringene ble godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet den 19.08.2019.

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av ASD 19.08.19

Tidligere versjoner:

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ASD 19.09.2017

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 07.08.2015

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 24.03.2014

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 18.08.2008

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent ADS 09.09.2008.