Vedtekter

Det er styret i Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) som vedtar endringer i vedtektene. Før slike endringer får virkning skal de godkjennes av departementet. De første vedtektene for Sikringsordningen ble godkjent av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) den 18.08.2008, og trådte i kraft 20.08.2008. De nyeste endringene ble godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) den 05.10.2021.

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av ASD 05.10.21

Tidligere versjoner:

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av ASD 19.09.2017

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av ASD 07.08.2015

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av ASD 24.03.2014

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av FAD 09.09.2008

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning, godkjent av FAD 18.08.2008