Overføringsavtalens sikringsordning

Etablering

Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens Pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, jf. lov om Statens Pensjonskasse § 46.

Konstituerende styremøte ble avholdt 06.05.2008.

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning ble vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.2008, endret på styremøte 14.08.2008 og formelt godkjent av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.08.2008.
Formål

Overføringsavtalens sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen.