Om Sikringsordningen

Etablering

Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen) ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens Pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, jf. lov om Statens Pensjonskasse § 46.

Konstituerende styremøte ble avholdt 06.05.2008.

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning ble vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.2008, endret på styremøte 14.08.2008 og formelt godkjent av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.08.2008.

Formål

Overføringsavtalens sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen.