Nye vedtekter

sikring_mellom_2Arbeids- og sosialdepartementet har den 07.08.15 godkjent endringer i vedtektene til Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen). Endringene ble besluttet av styret i Sikringsordningen i møter den 12.11.14 og 17.06.15.

Endringene er dels en følge av de justeringer som ble gjort i Overføringsavtalen per 01.01.14 og behov for utfylling og klargjøring av enkelte bestemmelser i vedtektene.

De ny vedtektene finner du her.