Ny brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale

ny_BrukerhåndbokOverføringsavtalens sikringsordning har utarbeidet en ny brukerhåndbok om de ikke forsikringsbare ytelser i kommunal pensjon med Overføringsavtale. Denne ble godkjent av styret i Sikringsordningen 6. september 2023.

I den tidligere brukerhåndboken var det hovedfokus på avtalepartenes oppgaver og plikter i forhold til Sikringsordningen og boken inneholdt derfor en rekke instrukser til avtalepartene. Dette er fremdeles et hovedtema i den nye Brukerhåndboken, men det er også søkt å gi en bredere fremstilling av bakgrunnen for oppgavene og pliktene sett i relasjon til regelverket for kommunal pensjon. I forhold til tidligere brukerhåndbok beskriver den nye Brukerhåndboken i større grad også de regler som gjelder mellom pensjonsinnretningene og arbeidsgiverne og mellom Sikringsordningen og arbeidsgiverne. Vi håper på denne måten at den nye Brukerhåndboken klargjør grensesnittene mellom avtalepartene, arbeidsgiverne og Sikringsordningen og dermed vil bidra til enda bedre prosesser i dette trepartsforholdet.

Du kan lese den nye Brukerhåndboken her.