Endrede beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd fra 1. oktober 2012

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 26.09.12 følgende vedtak: ”Styret besluttet å sette ned nettorenten til 0,8 % (fra 1,65 %) med virkning fra 01.10.12”

sikring_mellom_1På bakgrunn av dette skal alle beregninger av avviklingstilskudd som gjøres fra og med 1. oktober 2012 benytte nettorente lik 0,8 %.
Brukerhåndboken for OFA-partene, som ligger på Sikringsordnings hjemmesider, revideres tilsvarende.

I vedlegg 5 til ovennevnte brukerhåndbok inntas notat av september 2012 fra aktuargruppen om endret nettorente. Nåværende vedlegg 5 om øvrige beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd opprettholdes i sin helhet, med unntak av nettorenten.