Årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024

Årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024

Brev om årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024 ble sendt til avtalepartene i Overføringsavtalen med kommunal tjenestepensjon 20.09.2023. Styret for Sikringsordningen fattet den 06.09.2023 følgende vedtak:Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2018

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2018

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 06.09.17 følgende vedtak: “For 2018 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2017

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2017

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 07.09.2016 følgende vedtak: “For 2017 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2016

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2016

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 07.09.2015 følgende vedtak: “For 2016 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2015

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2015

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 09.09.2014 følgende vedtak: “For 2015 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjons-rettighetene”.Les mer