Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2014

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2014

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 17.09.2013 følgende vedtak: “For 2014 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjons-grunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2013

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2013

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 26.09.2012 følgende vedtak: ”For 2013 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2012

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2012

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 21.09.2011 følgende vedtak: ”For 2012 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene beholdes uendret for 2012”.Les mer