Ny tilslutningserklæring

Ny tilslutningserklæring

Det foreligger nå en ny utgave av tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen. Statens pensjonskasse (SPK) fikk godkjent den revidert tilslutningserklæringen av Arbeids- og sosial departementet den 07.08.15.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2016

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2016

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 07.09.2015 følgende vedtak: “For 2016 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Nye vedtekter

Nye vedtekter

Arbeids- og sosialdepartementet har den 07.08.15 godkjent endringer i vedtektene til Overføringsavtalens sikringsordning (Sikringsordningen). Endringene ble besluttet av styret iLes mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2015

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2015

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 09.09.2014 følgende vedtak: “For 2015 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjons-rettighetene”.Les mer