Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2013

Tilskuddssatser til Sikringsordningen 2013

Styret for Sikringsordningen fattet i møte den 26.09.2012 følgende vedtak: ”For 2013 fastsettes sats for årlig tilskudd til maksimalsatsen 0,05 % av samlet pensjonsgrunnlag for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes 0,1 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer