Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2018

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2018

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 06.09.17 følgende vedtak: “For 2018 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2017

Tilskuddssatser til Sikringsordningen for 2017

Styret for Sikringsordningen fattet i møte 07.09.2016 følgende vedtak: “For 2017 fastsettes sats for årlig tilskudd til 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen. Sats for tilslutningstilskudd settes lik 0,01 % av den kapitaliserte verdi av pensjonsrettighetene”.Les mer

Ny tilslutningserklæring

Ny tilslutningserklæring

Det foreligger nå en ny utgave av tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen. Statens pensjonskasse (SPK) fikk godkjent den revidert tilslutningserklæringen av Arbeids- og sosial departementet den 07.08.15.Les mer