Årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024

Årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024

Brev om årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024 ble sendt til avtalepartene i Overføringsavtalen med kommunal tjenestepensjon 20.09.2023. Styret for Sikringsordningen fattet den 06.09.2023 følgende vedtak:Les mer