Brukerhåndbok

sikring_1

Denne brukerhåndboken – ”Forpliktelser for leverandører av kommunal tjenestepensjon overfor Overføringsavtalens Sikringsordning” – er utgitt av Sikringsordningen.

Brukerhåndboken lister opp det ansvar avtalepartene har i henhold til Sikringsordningens vedtekter og relevante vedtak fattet av Sikringsordningens styre. Relevante vedtak er gjengitt i de enkelte kapitler i håndboken. Styrets tolkningsforståelse og konklusjoner på de angitte områder anses forpliktende for avtalepartene. Hvis ikke annet er sagt, har styrevedtakene virkning fra styrevedtaksdato. Brukerhåndboken er ment som et praktisk oppslagsverk for ansatte hos avtalepartene. I den reviderte Brukerhåndboken av 28.02.2018, ble det i hovedsak gjort endringer i kapittel 1 punkt 1.4 hvor det ble tatt inn en omtale av hva Sikringsordningen ikke dekker. Kapittel 3 punkt 3.3.1 ble forenklet og i punkt 3.3.3 ble det presisert at Sikringsordningen kan kreve regress. Punkt 5.2.1 ble oppdatert med en plikt for avtaleparten til å informere om avvikling. Punkt 5.6 om akkord ble forenklet.  I tillegg ble det gjort en del redaksjonelle rettelser i teksten.

Brukerhåndboken er oppdatert 07.09.2018 med siste styrevedtak om tilskuddssatser. Det er ingen endring i satsen fra i fjor.

 

Brukerhåndboken revidert per 07.09.2018

Vedlegg:

Vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

Overføringsavtalen

Tilslutningserklæring

Beregningsforutsetninger for avviklingstilskudd