Årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024

Brev om årlig tilskudd til Sikringsordningen 2024 ble sendt til avtalepartene i Overføringsavtalen med kommunal tjenestepensjon 20.09.2023. Styret for Sikringsordningen fattet den 06.09.2023 følgende vedtak:

Dør med utskjæring«Sats for årlig tilskudd for 2024 forblir uendret og er 0,075 % av pensjonsgrunnlaget for aktive medlemmer av pensjonsordningen.»


Årlig tilskudd

Avtaleparten skal sørge for at alle arbeidsgivere med kommunal pensjonsordning betaler årlig tilskudd, jf. Sikringsordningens vedtekter § 11, 4. ledd. Avtaleparten skal videre sørge for en samlet overførsel til Sikringsordningens bankkontonummer.: 6005.05.61553 innen fristen 01.05.2024. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli sendt krav om forsinkelsesrenter for overførsler som finner sted etter denne dato.

I forbindelse med overføring av det årlige tilskuddet skal avtaleparten sende Sikringsordningen et signert brev hvor summen for årlig tilskudd framgår. I tillegg ber vi om at vedlagte Excel-fil fylles ut og returneres til Sikringsordningen på e-post: hrc@sikringsordningen.no. Alle celler i gult skal fylles ut.


Bokføringsbilag

Av regnskapsmessige årsaker utsteder Sikringsordningen faktura i etterkant av mottatte tilskudd, tilsvarende tilskuddsbeløpet som den enkelte avtalepart har overført. Fakturaen skal ikke betales, men benyttes som et bokføringsbilag til den overførselen som har funnet sted.


For spørsmål kontakt

Harald Richard Christiansen
Mobil: 950 40 480
E-post: hrc@sikringsordningen.no