Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Overføringsavtalens sikringsordning tar menneskerettigheter på alvor, og oppfyller forpliktelsene etter åpenhetsloven. Dette innebærer at vi jobber systematisk med å forebygge og unngå brudd på menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og blant våre forretningspartnere. Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til post@sikringsordningen.no.

 

Vår Policy om respekt for arbeidstaker- og menneskerettigheter kan du finne her.

Redegjørelsen om våre aktsomhetsvurderinger finner du her.