Ny tilslutningserklæring

Det foreligger nå en ny utgave av tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen. Statens pensjonskasse (SPK) fikk godkjent den revidert tilslutningserklæringen av Arbeids- og sosial departementet den 07.08.15.

Ny tilslutningserklæring sikring_mellom_1